Phương Minh Farm & Village – Canh tác trách nhiệm

Luôn mong muốn tạo ra một giá trị bền vững cho nông trại của mình, không chạy theo lợi ích kinh tế quà đà mà quên đi tính chất cốt lõi bên trong, Phương Minh đã chọn “Canh tác trách nhiệm” là mục tiêu tiên quyết để phát triển các nông trại của mình.

Với Phương Minh, “Canh tác trách nhiệm” không chỉ đơn thuần là tạo ra một nông sản chất lượng, thực hành nông nghiệp tốt hay bảo vệ môi trường mà “Trách nhiệm” còn gắn với chính bản thân, gia đình, nhân viên và với cả cộng đồng

Trách nhiệm với chính mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Trách nhiệm với gia đình để đem tình yêu thương đến từng nhân viên của mình.

Và hơn hết là trách nhiệm với cả công đồng để đem đến những công việc ổn định cho những người đồng bào ở Vùng Lâm Hà – Lâm Đồng. Nông dân đã có một cuộc sống tốt hơn, không phải lo nghĩ hôm nay làm gì, ngày mai làm gì để sống.

Bên cạnh đó, Phương Minh cũng không ngừng lan tỏa tinh thần trách nhiệm cho mỗi một thành viên tại đây. Một người canh tác trách nhiệm, một nhóm canh tác trách nhiệm, một tập thể canh tác trách nhiệm sẽ tạo nên một nông trại canh tác trách nhiệm.

Mỗi sản phẩm Phương Minh làm nên đều là sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn Global Gap, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dùng. Bên cạnh đó, canh tác trách nhiệm không chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế cá nhân mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của cộng đồng nông dân và dân cư xung quanh. Tạo ra các cơ hội việc làm, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy kinh tế khu vực và đó chính là điều mà Phương Minh đã, đang và sẽ thực hiện tốt hơn nữa trong tương lai. Từ những nổ lực không ngừng nghỉ của các thành viên, Phương Minh đã từng bước phát triển, thực hiện đúng mục tiêu đề ra và sẽ tiếp tục chinh phục hành trình thử thách phía trước, giữ vững niềm tin vào sức mạnh của trách nhiệm để tạo dựng một giá trị bền vững, mang đến nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *