Phương Minh Village | Phương Minh Farm and Village – Đà Lạt

PHƯƠNG MINH VILLAGE

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
PHƯƠNG MINH FARM AND VILLAGE

(Click vào từng điểm để thấy thông tin chi tiết)

Nhà Bơ

Đặt phòng

Ballan wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye poolfish sand goby

Nhà Mít

Đặt phòng

Ballan wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye poolfish sand goby

Biệt thự

Đặt phòng

Ballan wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye poolfish sand goby

Villa

Đặt phòng

Ballan wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye poolfish sand goby

Gallery Village