rau-củ-quả

Sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn GAP

Ngoài các sản phẩm hữu cơ, Phương Minh farm cũng có một số sản phẩm nông nghiệp an toàn khác. Về tổng thể các sản phẩm tại Phương Minh farm đều được trồng và chăm sóc theo hướng canh tác trách nhiệm (responsible farming), theo đó các biện pháp canh tác hữu cơ và canh tác bền vững  luôn được cố gắng ưu tiên áp dụng.

Danh mục
Tag

Mô tả

Sản phẩm an toàn tiêu chuẩn GAP

Ngoài các sản phẩm hữu cơ, Phương Minh farm cũng có một số sản phẩm nông nghiệp an toàn khác. Về tổng thể các sản phẩm tại Phương Minh farm đều được trồng và chăm sóc theo hướng canh tác trách nhiệm (responsible farming), theo đó các biện pháp canh tác hữu cơ và canh tác bền vững  luôn được cố gắng ưu tiên áp dụng.

Tuy nhiên hiện tại có một số sản phẩm nông nghiệp mà điều kiện kỹ thuật và thị trường chưa thuận lợi cho việc áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ. Các sản phẩm này bao gồm các loại củ, quả có thời gian sinh trưởng dài hoặc canh tác ngoài trời. Đối với các sản phẩm trên, Phương Minh farm chọn hình thức trồng theo tiêu chuẩn GAP/VietGap. Phương Minh farm tự tin những sản phẩm trên hoàn toàn an toàn với người dùng và được canh tác có trách nhiệm hơn tiêu chuẩn tuân thủ bao gồm:

  • Ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hạn chế sử dụng phân hóa học
  • Ưu tiên sử dụng thiên địch, bẫy tự nhiên và biện pháp sinh học trong phòng ngừa sâu bênh.
  • Tuân thủ tuyệt đối thời hạn cách ly trước thu hoạch
  • Tuyệt đối không sử dụng các biện pháp hóa học để bảo quản sản phẩm.

Các sản phẩm nông nghiệp an toàn tiêu chuẩn GAP/VietGap tại Phương Minh farm hiện nay bao gồm

  • Ớt chuông Đà Lạt (Xuất khẩu sang Nhật Bản)
  • Cà chua, cà chua socola và cà chua bi
  • Khoai lang mật Đà Lạt, Su su, Chuối laba, Chanh dây
  • Bưởi Tân Triều(theo mùa vụ sản xuất)
  • Bơ Lâm Đồng (theo mùa vụ sản xuất)
  • Khổ qua, Bầu, Bí, các loại đậu (theo mùa vụ sản xuất)