Showing all 5 results

Sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn GAP

Ngoài các sản phẩm hữu cơ, Phương Minh farm cũng có một số sản phẩm nông nghiệp an toàn khác. Về tổng thể các sản phẩm tại Phương Minh farm đều được trồng và chăm sóc theo hướng canh tác trách nhiệm (responsible farming), theo đó các biện pháp canh tác hữu cơ và canh tác bền vững  luôn được cố gắng ưu tiên áp dụng.

Sản phẩm tiêu chuẩn hữu cơ

Tại Phương Minh farm, rau an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ được sản xuất trong nhà kính, trồng trên giá thể, không sử dụng phân hóa học và tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc trừ sâu.